Nowe klęczniki w naszym sanktuarium

środa, 23-03-2022 | dodał: x AM

Nowe klęczniki w naszym sanktuarium

Dzisiaj, tj. 23.03.2022 pojawiły się nowe klęczniki w głównej nawie naszego Sanktuarium. Wykonał je Mariusz Wilczewski. Klęczniki swoim kształtem nawiązują do ołtarza głównego, a dokładniej jego dolnej kondygnacji, gdzie znajdują się zamknięte półkoliste otwory do obejścia ołtarza. Ołtarz główny datowany jest na rok budowy kościoła czyli ok. 1885 rok.