Księża pochowani na cmentarzu parafialnym w Krypnie

ks. Wojciech Jabłoński 1809-1843

ks. Aleksander Piekunko 1877-1924 (za ołtarzem polowym)

ks. Antoni Walentynowicz 1873-1944

ks. Henryk Wojewódzki 1872-1955

ks. Jan Trochim 1909-1984 

ks. Antoni Kochański 1906-1988

ks. Szczepan Zagórski 1957-2013

ks. Zdzisław Zdanowicz 1936-2017

ks. Leszek Torebko 1940-2019

ks. Stanisław Kulesza 1935-2019